NEW PRODUCTS

New
£47.82 excl. VAT
New
£0.99 excl. VAT
-100%
New
£3.85 excl. VAT
£2.89 excl. VAT
-100%
New
£3.70 excl. VAT
£2.78 excl. VAT
-100%
New
£3.98 excl. VAT
£2.99 excl. VAT
-100%
New
£4.12 excl. VAT
£3.09 excl. VAT
New
£101.64 excl. VAT

BEST SELLING PRODUCTS

£4.57 excl. VAT
£25.69 excl. VAT
£14.52 excl. VAT
£7.48£8.22 excl. VAT
-88%
£1.49£7.55 excl. VAT
-22%
£3.32 excl. VAT
£3.69 excl. VAT

Plastic Handle Needles

Seirin J-Type Japanese Needles

£9.05 excl. VAT

Copper Handle Needles

ORCA Accent Copper Handle Needle

£3.65£5.35 excl. VAT
£3.91£5.51 excl. VAT
£4.61 excl. VAT